Programma

SAMITA PROGRAMMA

Samitā tiek pārrunātas divas galvenās tēmas – „Digitālais pacients kā kataliztors labākiem ārstēšanas rezultātiem un kvalitatīviem pakalpojumiem” un “Digitālā veselības aprūpe kā priekšnoteikums sistēmas ilgtspējai un viedai pārvaldībai.”

  • 1. daļa

    26. novembris, 2020

  • 2. daļa

    26. novembris, 2020

  • Paneļdiskusija par to, kā jēgpilni dati var uzlabot pacientu aprūpes pieredzi, kā arī palīdzēt veselības aprūpes darbiniekiem ikdienas darbā un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā

  • Paneļdiskusija par to, kā ar veselības datiem saistīti tiesību akti, iznākuma mērījumi un IT sistēmu iespējošana var nodrošināt veselības aprūpes pārveidi, lai uzlabotu kvalitāti, piekļuvi un pieejamību cenas ziņā.

  • Galvenie secinājumi