Andrzej Ryś

Eiropas Komisijas veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta veselības sistēmu, medicīnas produktu un inovāciju nodaļas direktorsShare

Andrzej Ryś