HEALTH DATA SUMMIT RIGA 2021

Šodienas tehnoloģijām un pieejai augstas kvalitātes datiem ir potenciāls uzlabot sadarbību starp pacientiem un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kā arī stiprināt veselības aprūpes sistēmu kopumā, pietuvojoties personalizētiem un uz rezultātiem orientētiem pakalpojumiem.

Covid-19 pandēmija izgaismoja nepieciešamību pēc iespējas ātrāk digitalizēt veselības aprūpes sistēmu, kā arī ieviest digitālos risinājumus, kas varētu savstarpēji mijiedarboties, uzlabojot visa sektora darbību.

Tādēļ, digitālo veselības risinājumu izveide un to integrācija veselības aprūpes sistēmā, kļūst par acīmredzamu nepieciešamību. Kā palielināt piekļuvi veselības datiem, lai atbalstītu digitālos veselības risinājumus? Kā piesaistīt datus veselības aprūpes jauninājumiem? Samits koncentrēsies uz pacientu orientētu aprūpi, diskutējot un pētot, kādus uzlabojumus veselības jauninājumi var sniegt pacientiem un ārstiem, padarot esošās sistēmas efektīvākas.

Mēs ceram, ka dažādas ieinteresētās puses – pacienti, politikas veidotāji, ražotāji un sabiedrība kopumā – iegūs lielāku izpratni par veselības aprūpes datu nozīmi un nepieciešamību ieguldīt digitālās veselības stratēģijā. Daloties labākajos piemēros, mēs vēlētos iedvesmot inovācijas veselības jomā, lai tās sniegtu labumu pacientiem, un veicinātu publiskā un privātā sektora partnerību, lai paātrinātu inovāciju un digitālo risinājumu ieviešanu.

KUR
TIEŠSAISTĒ

KAD
26. NOVEMBRĪ

LEKTORI NO VISAS PASAULES

Samitā piedalās augsta līmeņa lēmēji, praktiķi, pacienti, nozares līderi un veselības aprūpes jaunuzņēmumu dibinātāji no visas pasaules. Runātāju vidū ir Latvijas un Dānijas veselības ministri, Latvijas lielo slimnīcu asociācijas priekšsēdētājs, Intel Corporation, WorldUpstart Corp, Microsoft pārstāvji un citi.